Okulumuzda 1.sınıftan 8. sınıfa kadar her yaşa ve düzeye göre şekillenen bir sistem var. 1.sınıfta okulumuza yeni başlayan bir öğrenci için alıştırma ve uyum süreci ile çalışmaya başlanır, okul tanıtılır, okul kuralları anlatılır. Ders ve sınıf düzenleri, iletişim biçimimiz, yemekhane ve yemek düzenimiz, bahçe kullanım şeklimiz, teneffüs oyunlarımız, atölyeleri kullanım biçimlerimiz v.b. bilgilerle günlük okul düzenimiz öğrenildikten sonra, akademik çalışmalara başlarlar. Oyunlarla, Montessori materyalleri ile ve kendi tasarımımız olan eğitim araçları ile birleştirerek yürüttüğümüz eğitim programımızda, öğrencilerimiz öğrenmeyi ve çalışmayı severek, derin bir akademik altyapı edinirler.

Günlük Yaşam Becerileri

Akademik bilginin yanı sıra Montessori sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan günlük yaşam becerilerine de eğitim programımız içerisinde yer veririz. Bu çalışmalar kapsamında;

 • kişisel düzen ve sorumluluk bilinci,
 • özbakım becerisi ve çevre bilinci
 • kendini organize etme
 • saygı ve nezaket
 • günlük yaşam becerileri ile ilgili hem bilişsel hem duyusal sıra ve süreçleri anlama ve uygulama

becerilerini kavrayıp uygulamasını sağlamaya çalışırız.

Örneğin, çocuğun;

 • ayakkabısını kendisinin bağlaması,
 • düğme ilikleme
 • fermuar açma-kapama
 • eşyalarını düzenleme
 • yemekhanede tabldot tabaklarını kendi taşıyarak ait olduğu masaya dökmeden götürebilmesi,
 • Yemeğini bitirdikten sonra tabak-kaşık-çatal, sandalye v.s. gereçleri yerlerine koyarak, ortamı eski haline getirmesi
 • Okula girerken-çıkarken eşyalarını kendi taşıması, sınıf düzenini sağlayabilmesi
 • Bir sonraki günün çalışma planına uygun hazırlığı kendisinin yapabilmesi
 • Çanta ve dolap düzeni kurabilmesi

gibi faaliyetleri kendi başına ve düşünerek yapabilmesi için olanak sağlar ve geliştirme aktiviteleri yaparız.

 

Duyusal Çalışmalar:

Duyusal çalışmaların amacı çocuğun kendisi, çevresi, dünya ve yaşam ile ilgili algılarını açmak ve farkındalıklarını geliştirmektir. Çocuk doğduğu andan itibaren çevreyi duyuları ile öğrenir. Ancak akademik hayata başladığında duyusal çalışmalar ikinci planda kalır. Öğrenme sürecinin önemli ve tamamlayıcı bir parçası olan bu kısım eksik olduğunda, çocuğun kavrama ve hissetme kabiliyeti geri planda kalır. Bu anlamda okulumuzda özellikle küçük sınıflarda okuyan öğrencilerimizin çalışmalarında duyusal etkinlikler çokça yer almaktadır.

2 ve 3. Sınıf : 1. Sınıftan itibaren devam eden öğrencilerimiz, aldıkları akademik ve davranışsal temellerle 2 ve 3. sınıfta okul yaşamlarına rutin bir düzenle devam ederler. Öğrencilerimiz okulda yoğun bir çalışma ve aktivite temposunun içindedirler. Ama bunu rahatsız edici bir yarış ortamı haline getirmekten kaçınırız ve çalışmalarımızı ve eğitimci davranışlarımızı buna göre düzenleriz. Her çocuğun kendi hızında ilerleyeceği ve bizim onları bireysel olarak takip edebileceğimiz bir ortamımız var. Ancak kendilerini daha iyiye taşımak için iç motivasyon geliştirmelerine yönelik hedef süreçlerle hareket ediyoruz. Ve her öğrenci için farklı sürelerde de olsa, günün sonunda bu kazanımı elde edebiliyoruz. Bu noktada, bir sistem içerisinde ve kendi iç dinamikleriyle çalışan, emek yoğun ve huzurlu bir düzenin içinde buluyorlar kendilerini.  Ortam kuralları net, mantıklı ve adil olunca, işlerliğinde ve verimliliğinde de sorun olmuyor.

Birinci sınıfın devamı niteliğinde olan ve günlük yaşam becerilerine yönelik çalışmalar, yaşlarına ve öğrenme süreçlerine uygun olarak devam eder. Bu düzeyde sınıf düzeni, ev düzeni, masa hazırlama dikiş dikme, v.b. çok sayıda farklı aktivitelerle bu beceriler ilerletilmeye çalışılır.

4. sınıf: ilkokul bölümünün son kısmı olan 4. sınıfta öğrencilerimiz artık akademik olarak :

 • dört işlem becerisi
 • işlemlerin ne anlama geldiğini kavrama
 • karmaşık problemleri çözebilme
 • akıl yürütme
 • mantıksal çıkarımlar yapma
 • alan ve ölçme bilgisini hem somut hem de soyut olarak akademik ve günlük yaşamda uygulayabilme
 • doğru ve anlamlı okuma,
 • okuduğunu yazı çerçevesine bağlı kalarak anlama,
 • anladığını zihninde kurguladığı gibi ifade etme
 • anladığını yorumlayabilme

gibi ortaokul için gereken önemli altyapıları kazanmış olur.

5.sınıf: Ortaokulun ilk basamağı olan 5. sınıfta genel olarak öğrenciler, “sınıf öğretmeni”  alışkanlıklarından branş dersleri öğretmenlerinin uygulamalarına geçişte zorluk yaşayabilir. Bu nedenle öğrenciyi önce mental olarak ortaokul düzenine alıştırmak gerekir. Okulumuzdaki sıcak ve samimi ortam, çocuklarımızın  bu süreci kolay atlatmalarını sağlamaktadır.  Ortaokul başlangıcındaki çalışmalarımızı,  öğrencilerimizin akademik olarak;

 • çalışma sürelerinin uzaması,
 • temel kavramları tanıyıp, tanımlarını kendi cümleleriyle ifade edebilme,
 • müfredattaki konuları etraflıca kavrayıp  birbiriyle bağlantı kurabilme,
 • soru çözme becerilerinin artması,
 • verili bir problemi anlama, analiz etme ve doğru çözme,
 • okuduğunu anlama, anladığını anlatma ve yorumlama,
 • düşündüğünü anlatma,
 • düşünme

becerilerinin gelişmesi için planlarız.