Okulumuza ara sınıflardan gelmek isteyen tüm öğrencilerimiz için giriş sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda her yıl okulumuzca belirlenen ortalamayı geçen öğrencilerimiz okulumuza kabul edilmektedir. Bunun nedeni başarılı öğrencileri seçmek değil,başarılı bir ortama girecek olan öğrencilerin akademik bilgi durumunu belirleyebilmek ve yapılması gereken çalışmaları planlamaktır. Ortalamamızın altında olan yeni öğrenciyi kabul edemememizin sebebi ise yeni gireceği akademik çalışma ortamına uyum sağlayamama durumunda güven ya da motivasyon kaybı yaşama ihtimaline karşı bir önlemdir. Bu durumda öğrencinin yapısına, çalışma alışkanlıklarına, azim ve hevesine ya da motive olabilme durumuna göre değerlendirme yaparak karar verebiliriz.

Okulumuza ara sınıftan gelen öğrencilerimiz uyum konusunda herhangi bir problem yaşamamaktadırlar. Çünkü okulumuzun doğal, içten, samimi bir ortamı var. Yerleşmiş okul kültürümüzün, ekibimizin ve okuyan arkadaşlarının da ilgi ve desteğiyle kolaylıkla okulumuza adapte olabilmektedirler.