2020 döneminde örgün eğitimine okulumuzda devam etmek isteyen öğrencilerimizi ana sınıfımıza kabul etmeye başlıyoruz.

 

Ana sınıfımızda temel amacımız çocuklarımızı,

  • akademik hayatın başlangıcına hazırlamak
  • özyeterlilik bilinci kazandırmak ve günlük yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilme becerisi edindirmek
  • zihinsel esneklik kazandırmak
  • düşünme ve yaratıcı düşünme becerisi edinmelerini sağlamak
  • doğa ve çevre bilinci edinmeleri için çalışmak
  • dünya vatandaşlığı kavramını içselleştirmelerine rehberlik etmek
  • yaşlarının gerektirdiği temel yaşam bilgisini kazanmalarını sağlamak..

Sınıflara kabul ettiğimiz öğrenci sayısı oldukça sınırlıdır. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde (covid19) sınıf yoğunluklarının azlığına önem veriyor ve programlarımızı buna göre düzenliyoruz. Fiziksel olarak mesafeli ama ilişkiler açısından sıcak ve sempatik bir eğitim ortamında çocuklarımızı yeni dünya için gereken tüm becerilerle donatmak için çalışıyoruz.