Okulumuzda düzenli olarak her sınıf için ödev verilmektedir. Ancak ödev verme şeklimize aşağıdaki anlayış hakimdir:

-Ödevler yaş gruplarına göre düzenlenir. Örneğin 1.sınıfta okuyan bir öğrencinin ödev yükü haftanın belli günlerinde ortalama 15-20 dakika süre ayıracakları bir çalışmayı içerirken sınav grubu olan 8. sınıflarda oldukça yoğun bir ödevlendirme anlayışı hakimdir. Ödev düzenlemeleri yaş, sınıf ve amaç doğrultusunda farklılaşmaktadır. bunun yanında bireyselleştirilmiş ödev takibi yapılmaktadır. Her öğrencinin yapabilme ve ilerleyebilme hızına bağlı olarak aynı sınıf düzeylerinde de farklı ödevlendirmeler yapılmaktadır.
-Ödevler öğrencinin kendi sorumluluğudur ve ailenin dahil olması hiçbir şekilde onaylanmaz.
-Ödev anlayışıyla, sorumluluğuyla ve gereğiyle ilgili öğrenciye ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
-Ödevi ile ilgili problem yaşayan öğrenci varsa bunu okul ve öğretmeni ile halleder, aile ödev konusunun içerisinde olmamalıdır.
-Ödevler öğretmenler tarafından ilan edilen günlerinde, idare tarafından da dönemde 2 defa kontrol edilir. Eksikler varsa tamamlanır.

-Verilen ödevlerin içeriği  konuların tekrarlanması  ya da unutulmaması amacına yönelik  soru çözümü  ya da araştırma  şeklindedir. Öğrenciye külfet oluşturacak, akademik ya da bilimsel amacı olmayan, öğrenciyi yıldıracak ya da zaman kaybına sebep olacak şekilde bir ödev kültürümüz yoktur.