Okulumuz, Ankara Tudem Dershanesi kurucuları tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan bir butik okul. Dershanecilik eğitimi alanındaki başarılı ilerleyiş, kurucularımızı okullaşmaya sevketti. Montessori eğitimi le tanıştıktan sonra, bu yöntemden çok etkilenip eğitimlerini almaya başladılar.  Uzun  bir eğitim sürecinden sonra, 2013 yılında ilkokul ile başlayarak ilk defa ilköğretim düzeyinde bu yöntemi uygulamaya başladılar. Ardından bir yıl sonra ortaokul da okul bünyesine katıldı ve okulumuz ilkokul ve ortaokul olarak ilerlemeye devam ediyor. Başlangıçta,  bu yöntemin ülkemizin eğitim sistemi ve şartları ile uyum sağlayamayacağı yönündeki eleştirilere rağmen eğitim, her sınıf düzeyinde başarı ile ilerliyor.

Bu başarının sağlanmasında kurucularımızın eğitimci olmasının ve yaptıkları işi iyi bilmelerinin rolü büyük. Dershanecilik geçmişi kurucularımızın Türk eğitim müfredatına her alanda hakim olmalarını ve  ülkemizdeki müfredatı Montessori yaklaşımı ile birleştirebilmelerini sağladı. İki sistem okulumuzda birbiri ile uyumlu ve başarılı bir şekilde tek vücut halinde ilerliyor. Kurulduğumuzdan beri liselere yerleşme sınavında hem Ankara hem Türkiye başarı sıralamalarında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu başarıyı sürdürmek için ekip halinde sürekli okuyor, araştırıyor, materyal üretiyor, ürettiklerimizi uyguluyoruz. Öğrencilerimizin hem mutlu, hem başarılı hem de hayatı ve çalışmayı seven bireyler olarak yetişmesi için gayretle çalışmaya devam ediyoruz.