P4C dünyada yaygınlaşan ve ülkemizde yeni yeni yayılmaya başlayan bir çalışma oldu. Philosophy for Children ‘ın kısaltması olarak P4C adı ile bilinen ve çocuklara yönelik felsefi tartışmalar yapma faaliyeti olan bu çalışmanın çocukların düşünme becerilerini geliştirmede katkısı büyük.

Çocuklarımız bir kolaylaştırıcı etrafında çember olarak bir hikaye, resim, şiir, söz v.b. herhangi bir şeyi kurallı ve saygılı bir ortamda tartışmayı deneyimler. Bu tartışmaları yaparken amacımız bir sonuca varmak değil, kavramlarla ilgili derin düşünme sağlayabilmek.. Kavramlar içselleştiğinde, sonuçlar otomatik olarak ortaya çıkacaktır zaten. Okulumuzda her hafta ders programının içerisinde düzenli olarak P4C çalışmaları yapılıyor. Her hafta, düşünme becerilerinde ilerleme kaydediyoruz. Bu çalışmalarda amaç, çelişki içeren durumlarda ahlaki kararlar alabilme, empati, doğru davranış, kendine saygı duyma, başkalarına saygı duyma v. b. birçok değer içeren tartışma ortamlarının içinde bulunmaları… Bu kurallı tartışma ortamı onların kişisel gelişimi için önemli bir basamak. Ancak  kişisel gelişim özellikle de çocuk gelişimi uzun ve sabır isteyen bir süreç. Araştırmalar P4C çalışmalarının sonuç vermeye başlaması için en az 20 oturum geçmesi gerektiğini gösteriyor. Ortalama 32 oturumdan sonra ise zihinsel esneklik kendini göstermeye başlıyor. Çocuklarımıza eğitim süreçlerinin başarıya ulaşabilmesi yeterli ve gerekli süreyi tanıdığımızda ve sabırla yaklaştığımızda onların kendilerini gerçekleştirme sürecine de katkıda bulunmuş oluyoruz. P4C akademik çalışmaların yanında hem kişisel gelişimi destekleyen hem de akademik çalışmalarımıza ve düşünce gelişimine katkı sağlayan önemli bir araç ..