Okulumuzda sosyal dersler, eğitimcilerimiz tarafından müfredatımızdaki konulara göre tasarlanan eğitim araçları ile işlenmektedir. Bu araçlar Montessori sistemi mantığına uygun ancak Türk müfredatını kapsayacak şekilde özelleştirilmiş araçlardır.  Sözel derslerin konularını bütünsel ve tümdengelen bir bakış açısıyla kavradıktan sonra detaylara inmek bu branşlardaki temel yaklaşımımızdır. Araçlarımız da bu anlayışla tasarlanmaktadır.

Eğitim araçlarının kullanımının yanı sıra dersler, sınıf içerisinde ve tahtada anlatılan şekilde de işlenmektedir. Konu kavrandıktan sonra test çözümleri, konu yorumları ve doğru-yanlış değerlendirmeleri ile pekiştirme çalışmaları devam etmektedir.

Derş işleyişlerimiz sırasında yapılan drama çalışmaları ile konulara olan ilgi artmakta ve konuların akılda kalıcılığı sağlanmaktadır.