DİL ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ
Öğrencilerimiz için evrensel bir dil ve günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu yabancı dillerden birisi olan İngilizce’yi kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yoğun bir İngilizce programı uygulanır.
ÜMİTKÖY MONTESSORİ KOLEJİ’nde, öğrenciler, modern çağın gerekliliği olarak birebir ilgi ve takibi esas alan İngilizce eğitimi sayesinde İngilizceyi üst seviyede anlama, konuşma ve yazma becerisi kazanırlar.
ÜMİTKÖY MONTESSORİ KOLEJİ’nde İngilizceyi öğretirken temel amacımız öğrencilerin;
-Yabancı dile karşı ilgilerini artırmak.
-Dört dil becerisini (four skills), “READING- okuma, WRITING- yazma, LTSTENING-dinleme, SPEAKING- konuşma” aynı anda geliştirmek.
-Kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak.
-Öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
ÜMİTKÖY MONTESSORİ KOLEJİ’nde; öğrencilerimizi, anadillerini öğrenirken yaşamış oldukları deneyimlerden geçirerek onların dil becerilerini geliştirmek temel hedefimizdir.
Türk ve yabancı İngilizce öğretmenlerimizle (Native Speaker) hedeflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin var olan potansiyellerini kullanmaya teşvik ederken, farklı bakış açılarıyla onları geleceğin dünyasına da hazırlıyoruz.
Yaparak, yaşatarak, doğal öğrenme ortamları oluşturarak, bilgisayar destekli interaktif sınıflarda İngilizcenin aktif şekilde kullanılmasına ortam sağlıyoruz.
Okutulan İngilizce ders kitaplarımız özenle seçilir. Bunlar, öğrencilerin ilgisini çeken, gerçek hayattan alınmış yaşam hikâyelerini kapsayan, öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda donanımlı olmalarına olanak sağlayan kitaplardır.
Bunu yanında okulumuzda dil öğrenimi için montessori sisteminin mantığı ile tasarlanan özel öğrenme araçları dil yapısını kavramayı ve ifade biçimini anlamayı kolaylaştırmaktadır. Bu araç ve kaynaklarla öğrencilerimiz hem yabancı dil çalışması yapmaktan hoşlanır hem de hedef bilgi ve davranışı çabuk kavrarlar. Tümdengelim mantığıyla oluşturulan bu araçlar öğrencilerin dil yapısını parça parça degil bir bütün olarak algılamasını sağlar ve yabancı dilin kullanımını kolaylaştırır.
NATIVE SPEAKER
İngilizce eğitiminde, anadili İngilizce olan öğretmenlerle çalışmak o dili öğrenecek öğrenciler için son derece faydalı bir uygulamadır. Çocuklarımızın öğrendikleri yabancı dil olan İngilizce’nin okuma- yazma (Reading-Writing ) becerilerine verdiğimiz önem gibi dinleme-konuşma (Listening- Speaking) becerilerini de geliştirmenin öneminin farkındayız. Bu becerilerini en iyi geliştirme yolunun ana dili İngilizce olan bir eğitimci tarafından çocuklarımızı eğitmek ve bu dilin telaffuz özelliklerini öğrencilerimize hissettirmek ve yabancı bir kişiyle konuşabilmenin zevkini çocuklarımıza yaşatabilmek için Native Speaker ile dinleme ve konuşma derslerimizi uygulamaktayız.
Native Speaker  ile, önce sınıf atmosferinde, sonra  okulun her yerinde sürekli yüz yüze gelen öğrenciler, iletişim kurmak için kendilerini mecbur hissederler ve İngilizce konuşmak zorunda  bırakılan öğrenciler, süreç içerisinde pratik yapa yapa önce konuşulanı anlamaya, sonrasında konuşmaya başlarlar. Böylece süreç içerisinde “Yabancı Dil” öğrencide doğallaşır.